РЅРѕРІРёРЅР° 1
СЕРТ??Ф??Ц??РАН??
БЪЛГАРСК??
СОРТОВЕ СОЯ

ПАВЛ??КЕН?? 121

Средно-ран сорт с дължина на вегетационния период 117-125 дни. Характеризира се с височина на стъблото 70-85 cm, устойчиво на полягане. Листата са яйцевидни, заострени на върха. Цветовете са виолетови, а бобовете – жълтокафяви, с дължина 3-5cm. Окосмяването е сиво-кафяво, а хилумът - кафяв. Масата на 1000 семена е 115-160 g.. Съдържание на протеин – 41-44 %, на мазнини- 18-22 %. Сортът е устойчив на мана, аскохитоза и бактериоза. В средно сухи години при неполивни условия добивността на сорта е 160-200 kg/da, а при поливни условия достига 300-350 kg/da. Автори: ст.н.с., д-р Кина Горанова и ст.н.с., д-р Христо Горанов

ДАН??ЕЛА 97

Сорта принадлежи към средно-ранната група на зрялост, с дължина на вегетационния период 110-115 дни. Височината на стъблото е 70-90 cm, устойчиво на полягане. Хабитусът е компактен. Цветовете са виолетови, хилумът е безцветен, окосмяването – сиво. Масата на 1000 семена е 150-200 g. Съдържанието на суров протеин е 36-40%, а на мазнини – 20-21%. Сортът проявява комплексна устойчивост на мана и бактериоза. Продуктивността на сорта при неполивни условия е 150 kg/da, а при поливни – над 300 kg/da. Автор: ст.н.с., д-р Кина Горанова

М??РА 96

Средно-ран сорт с дължина на вегетационния период 115-120 дни. Хабитусът е сбит, височината на стъблото е 75-80 cm, устойчиво на полягане, с 2-3 високо разположени разклонения. Листата са елипсовидни, с 3 до 5 броя на страничните листчета. Цветовете са бели, а окосмяването – сиво-кафяво. Първите бобове са разположени на височина 13-15 cm, дължината им е 3-4,5 cm. Семената са светложълти, сферични, дребни до средно- едри с безцветен хилум.. Масата на 1000 семена варира от 125 до 157 g. Съдържанието на суров протеин е в границите 38-41,2 %, а на мазнини – от 20,8 до 24,4%. Сорт “Мира-96” се характеризира с устойчивост на мана, аскохитоза, сухо склероцийно гниене. Слабо се напада от бактериоза. При поливни условия добивът на зърно достига до 270-300 kg/da, а при неполивни-160 kg/da. Автор: н.с., д-р Аксения Алексиева

 

СРЕБР??НА

Средно-ран сорт с дължина на вегетационния период 118-125 дни.Притежава сбит хабитус и устойчиво на полягане стъбло с височина–80-98 cm, покрито с къси сиви власинки. Листата са едри тъмно-зелени с яйцевидна форма.Цъфти с бели цветове. Първите бобове са разположени на височина 11-13 cm над почвената повърхност. Семената са жълти с продълговата форма , безцветен хилум, дребни до средно –едри, устойчиви на начупване и травмиране при прибиране. Масата на 1000 семена варира в границите 125-158 g. Сравнително устойчив на болестите рак по стъблата и бобовете, пригор по бобовете и устойчив на аскохитоза, мана и бактериоза. При поливни условия добивът на зърно достига до 320 kg/da, а при неполивни-160 kg/da. Автори: н.с., д-р Аксения Алексиева и ст.н.с., д-р Васил Събев

 

 

НОВ БЪЛГАРСК?? СОРТ СОЯ

 

Р??Ч??

Създаден по метода на половата хибридизация между сортовете „Звезда х Даниела 97”. Средно-ран сорт с дължина на вегетационния период 116-121 дни. Хабитусът е сбит, стъблото е с височина 60-80 см, устойчиво на полягане. Листата са яйцевидни със заострен връх, а цветовете са бели. Бобовете са светло-жълти със сиво бяло окосмяване, като първите бобове са разположени на височина 10-15 cm от почвената повърхност. Семената са жълти с овална форма и кафяв хилум. Масата на 1000 семена е от 150-180 g. Съдържанието на суров протеин е от 38,6-41,5%, а на сурови мазнини 18,0-19,0%. Сортът е устойчив на болестите бактериоза и мозайка. Продуктивността на сорта е от 160 kg/da при неполивни условия до 350 kg/da при поливни условия. Автори: ст. н .с., д-р Кина Горанова и н. с., д-р Росица Тодорова.

 

НОВ БЪЛГАРСК?? СОРТ СОЯ

РОСА

 

Създаден по метода на експерименталния мутагенез при облъчване на семена от сорт Hodgson с 80 Gy гама лъчи. Средно-ран сорт с дължина на вегетационния период 120-130 дни. Характеризира се с устойчиво на полягане стъбло с височина 70-90 см и сбит хабитус. Листата са тъмнозелени яйцевидни със заострен връх, а цветовете са ввиолетови. Бобовете са светло-жълти с дължина 2-5 см и сиво бяло окосмяване. Първите бобове са разположени на височина 12-15 cm от почвената повърхност. Семената са жълти с овална форма и кафяв хилум, със слаба склонност към пигментация. Масата на 1000 семена е от 160-190 g. Съдържанието на суров протеин е от 37,9-40,0%, а на сурови мазнини 18,5-19,7%. Сортът е устойчив на болестите бактериоза и мозайка. Продуктивността му е над 160 kg/da при неполивни условия и до 400 kg/da при поливни условия. Автори: н. с., д-р Росица Тодорова и ст. н .с., д-р Кина Горанова.

2007 _sen -novi sortove 031.jpg