google +
 
РќРћР’Р?РќРђ 13 Печат Е-мейл

Обзор на изследванията по обработка на почвата за соята у нас

 

ОБРАБОТКАТА НА ПОЧВАТА, КАТО ФАКТОР НА ПРОДУКТ??ВНОСТТА ?? ЕФЕКТ??ВНОСТТА ОТ СОЯТА

ВАС??Л СЪБЕВ, РОС??ЦА ТОДОРОВА
Опитна станция по соята-Павликени ДП
Е mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
Е mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
 
 

Обработката на почвата е важен елемент от агротехниката на соята. На основата на сеитбообращението трябва да се използват такива методи и средства за обработка на почвата, при която да се намалява заплевеляването, да се запазва и повишава почвеното плодородие и влага, да се повишават добивите, което съответно води до увеличаване на ефективността от производството.Соята трябва да се отглежда на чисти от плевели площи и това до известна степен може да се постигне с увеличаване на обработките на почвата в сеитбообращението.

В земеделската практика е утвърдена класическата система за обработка на почвата при пролетните култури, поради обстоятелството, че се извършва заораване на растителните остатъци и торове, подобряване на водния и хранителен режим на почвата, по-пълно се унищожават плевелите и др., и тези предимства наложиха нейното повсеместно прилагане в страни с развито земеделие (Симеонов, Стойнев, Тодоров, Раков, 1979: Стойнев, К., Ф. Тодоров, Б. Симеонов. 1986:Стойнев, 2004). Но тези предимства на традиционната система за обработка на почвата с обръщането на орния слой не се проявяват при всички почвено-климатични условия, поради което в много райони на света се проучваха и прилагаха системи на обработка без обръщане на орния слой.

Затова след 1976 г. и у нас започнаха да се извеждат опити със замяна на оранта с плуг с разрохкване, и продълбочаване на почвата, с цел увеличаване мощността на обработваемия почвен слой, подобряване на водно-физичните свойства на почвата (Стойнев, Тодоров, Симеонов,1986).. От Западна Европа се внесоха разрохквачите “Моро” и “Делтагард”, а в Н??МЕС - София през 1980 г. са конструирани разрохквачите КРН-1.75, КРН-2.4 и КРН-3.0. За решаването на тази задача селскостопанската наука се насочи към разработване на нови направления с цел минимализиране на обработките чрез използване на дискови, разрохкващи и плоскорезни оръдия и обединяване на няколко операции в един процес, директна сеитба и продълбочаване на почвата.

За установяване на продуктивността и ефективността от обработката на почвата при соята са изведени серия от опити по години, както следва:

I. Първи период- 1982-1988 г. в ??нститута по соята в Павликени са проучени начини на основна, предсеитбени и вегетационни обработки на почвата при три нива на торене в две сеитбооборотни звена.

Проучени фактори:

Фактор А: начини на основна обработка:

а1-оранс плуг (ПН-3-35), на дълбочина 20-22 см. КОНТРОЛА.

а2-обработка с плоскорез (КПГ-2.5), на дълбочина 20-22 см.

а3 -обработка с култиватор-разрохквач (КРН-1.75), на дълбочина 20-2 см.

а4 -обработка с дискова брана (БД-3),

а5-без основна обработка (унищожаване на плевелите с хербициди).

Фактор В: начини на предсеитбени и вегетационни обработки:

в1-с предсеитбени и вегетационни обработки,

в2- замяна на предсеитбените и вегетационни обработки с тотални и вегетационни хербициди.

Таблица 1. Добив соево зърно, в зависимост от начина на основна обработка на почвата, kg/ha - с предсеитбени и вегетационни обработки

Варианти

1982 г.

1983 г.

1984 г.

1986 г.

Добив средно за периода, кg/hа

Относи-телен,

добив

%

Характер на годините, (P %)

63.5 средно суха

37.4 средно влажна

78.0 средно суха

85.8 средно суха

Оран с ПН-3-35 Контрола

2590

2600

1580

1440

2050

100

Обработка с КПГ-2.5

2400

2230

1350

1330

1830

89

Разрохкване с КРН-1.75

2410

2620

1470

1390

1970

96

Без основна обработка

21900

24500

126000

13200

1810

88

Дискуване с БД-3

22800

22700

139000

126000

1780

87

GD-5%

205

231

92

144

 

1%

273

308

122

192

0.1%

357

402

160

249

Р, обезпеченост % ,по Делибалтов и Марков

 

Таблица 2. Добив соево зърно в зависимост от начина на основна обработка на почвата, kg/ha -при замяна на предсеитбените и вегетационните обработки с хербициди

Варианти на основна обработка

1983 г.

1984 г.

1986 г.

Добив средно за периода, кг./да

Относи-телен,

Добив, %

Характер на годините

Средно влажна

Средно суха

Средно суха

ПН-3-35

2820

1560

1820

2060

100

КПГ-2.5

2800

1260

1890

1980

96

КРН-1.75

2600

1340

1690

1880

91

Без основна обработка

25800

113000

1460000

1720

83

БД-3

25900

1080000

159000

1750

85

GD5%

221.3

141.0

128.4

 

GD1%

308.2

188.2

181.1

GD0.1%

402.2

245.2

223.3

 

Таблица 3. ??кономическа ефективност от обработката на почвата при соята, средно в две сеитбооборотни звена

Варианти

Обща продукция, лв/да

Себестойност на 100 кг- соя, лв

 

Чист доход, лв/да

Норма на

рентабилност,

%

1

2

1

2

1

2

1

2

Оран с ПН-3-35 Контрола

 
© ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО СОЯТА - ПАВЛИКЕНИ, SOYBEAN EXPERIMENTAL STATION - PAVLIKENI | Изработка: bgsite.eu