google +
 
РќРѕРІРёРЅР° 12 Печат Е-мейл

Декларация по Проекта "Дунавска соя"

ДЕКЛАРАЦ??Я
по Проекта "Дунавска соя"

 
Подписалите тази декларация са убедени, че Европа се нуждае от цялостна нова протеинова политика за земеделско и фуражно производство, което ще доведе до по-добро използване на вътрешните ресурси и ще противодейства на прекомерната зависимост от вносна соя за производството на храни и фуражи. Целта за по-ефективното използване на ресурсите трябва да бъде адресирана директно към по-пълно използване на хранително ценната соя в човешката храна както и във фуражите чрез оптимизиране на пасищата и ливадите и чрез подобреното използване на наличните местни ресурси като рапична храна и отглеждане на протеинови фураж (например люцерна). Преди всичко, култивирането, обработката и използването на не - ГМО соя в храната и фуражите следва да бъдат значително разширени, като целта е да се намали вноса на соя от Южна Америка (Бразилия и Аржентина) в дългосрочен план до възможно най-голяма степен.
Целта е да се изгради европейското снабдяване с висококачествен протеин, което е съобразено с изискванията на европейския пазар и европейския селскостопански протеин. Тази инициатива също може да се адресира и към към Европейските потребители, нарастващото търсене на храни, получени от местна, не - ГМО соя, както и сояпротеинови фуражи от соя. Следователно подписалите виждат планираното насърчаване за отглеждането на соя по поречието на река Дунав като средносрочни и дългосрочни възможности за:
> Подобряване на европейското снабдяване с протеин в рамките на цялостна стратегия, базирана на вътрешни ресурси.
> Целенасочено развитие на свободни от GMО храни, както и техните стандарти за качество на съпътстващите ги по отношение на произход, устойчивост, както и регионалните вериги за доставки.
> Подобряване на баланса на CO2 в европейското селско стопанство и производството на храни.
> Важен стимул и инвестиции в селските райони.

За тези цели, са необходими изследвания в областта на отглеждането, производството, растителната защита, преработката и търговията, които заедно да формират основата за отглеждане на конкурентоспособна европейска соя.
??нициативата Дунавска Соя е отлична платформа за съюз между всички заинтересовани страни (Правителството, академичната общност, индустрията и потребителите), с които да се реализира разширяване на соевите посеви в региона на река Дунав, като част от европейската стратегия за протеин. Дунавският регион осигурява благоприятни климатични и стопански условия за отглеждане на соя, и инициативата на Дунав Соя се фокусира върху нарастващото търсене на Европа от свободна от ГМО соя.
Визията и обхвата на проекта трябва да бъдат дългосрочни, за да се справят с различните предизвикателства, които могат да бъдат решени само чрез укрепване на сътрудничеството в Европейския съюз. Подписалите  се ангажирали да постигнат следните цели:
> Разработване на полезни програми за сътрудничество с партньорските страни и региони в Европа;
> Ускоряване разширяването на производството на протеинови култури, включително соя с подходящи стимули в контекста на общата селскостопанска политика на равнище ЕС;
> Задоволяване на потребностите на потребителите по отношение свобода на избора, чрез създаване на прозрачност и проследимост в производството, надеждно и контролирано етикетиране на продуктите, получени от свободни от ГМО соя, както и етикиране на животински храни и фуражи от не –GMО соя.
> Засилване на научните изследвания за разширяване на отглеждането на соя в региона на река Дунав (селекция, отглеждане, преработка, критериите, свързани с производството, екологичните аспекти, проучване на пазара относно потенциала за (търсенето и прилагането)
> Разработване на програми, трансфер на ноу-хау и най-добри модели за добри практики в подкрепа на отглеждането на соя по басейна на река Дунав
> Създаване на надеждни вериги за доставки и цени, както и цялостни системи за контрол на качеството, за да се гарантира, устойчиво производство и преработка.
 
© ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО СОЯТА - ПАВЛИКЕНИ, SOYBEAN EXPERIMENTAL STATION - PAVLIKENI | Изработка: bgsite.eu
Webdesign auf Usedom and Joomla