google +
 
ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО СОЯТА - ПАВЛИКЕНИ Печат Е-мейл
sgrada_nauka.jpg

ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО СОЯТА - ПАВЛИКЕНИ e Държавно предприятие (ДП) по чл.62, ал.3 на ТЗ. Тя е структурно звено към

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ (ССА) - СОФИЯ (www.agriacad.bg) и организира дейността си съгласно Закона за ССА и Правилника за организацията и дейността на държавните предприятия към ССА


БЪЛГАРИЯ ПОДПИСА ДЕКЛАРАЦИЯТА ДУНАВСКА СОЯ
www.donausoja.org/donau-soja

ДУНАВСКА СОЯ - ШАНС ЗА РАЗВИТИЕТО НА СОЯТА У НАС

Ново! Ръководство за отглеждане на соя в Дунавският регион
Ново! Наръчник за отглеждане на соя

Опитната станция води началото си от март 1925 г., когато с Указ №75 на Цар Борис ІІІ, се учредява Държавно земеделско опитно поле в с. Павликени, Търновско, което е едно от няколкото опитни полета открити за много кратко време у нас –Чирпан, Кнежа, Павликени, Карнобат, Пловдив. През дългогодишния си път Опитната станция преминава през различни етапи и носи различни наименования според предмета на дейността си и приоритетите на земеделското производство у нас.
През периода 1925-1941 г., като Държавно земеделско опитно поле се проучват и изясняват агробиологичните и агротехническите изисквания на маслодайните, зърнено-бобовите и житните култури. Създават се и нови сортове фасул, репица, рицин, техническа метла и др. Опитното поле се превръща в образец за научнообосновано земеделско производство в района и страната.
Като Опитна станция по маслодайните култури през периода 1941-1950 г., интензивно се работи по селекция на соята и са създадени първите 4 български сорта соя –Павликени 1, Павликени 2, Павликени 502 и Павликени 519.
В периода 1951-1974 г., като Хидромелиоративна опитна станция, доминираща тематика е поливното земеделие, изясняване на поливните режими при различните полски култури, начина и техниката за напояване, което е продиктувано от изграждането на язовир Ал. Стамболийски и Росишката напоителна система.
През периода 1975-2000 г., първоначално като профилирана Опитна станция по соята, а от 1978 г. и като ??нститут по соята, научната работа е свързана с проблемите на соепроизводството – интродукция, селекция, технологий за производство и преработка, азотфиксация. Разработени и внедрени у нас и в чужбина са технологии за производство на соя, на соя и царевица за зърно и зелена маса. Създадени са и няколко технологии за преработка на соята и технология за производство на бактериалния препарат Нитрагин.
С постановление на МС №270 от 15.12. 2000 г. ??нститута по фуражите –Плевен и ??нститута по соята - Павликени се преобразуват в ??нститут по фуражните култури, със седалище Плевен. Освен със селекция и агротехника на соята, се започва работа и по селекция на грах, фий, сорго и соргосуданкови хибриди.
Като „Опитна станция по соята – Павликени” ДП е вписана в Търговския регистър на 05.11.2008 г. съгласно Закона за Селскостопанската академия (ДВ, бр. 43 от 29.04.2008 г.) и Устройствения правилник на ССА (ПМС №226, от 15.09.2008 г. -ДВ бр.83 от 23.09.2008 г.).
ОСС осъществява дейността си в рамките на държавната аграрна политика, стратегията на ССА за развитие на научните изследвания в областта на аграния сектор и устройствения правилник за дейността си, като:
 • ??звършва изследователска, експериментално-производствена, консултантска и експертна дейност в областта на селекцията и агротехниката на «стратегическата култура» соя, фуражния грах и фия (научни разработки за последните 10 години)
 • Произвежда Предбазови и Базови семена от български сортове соя; Базови, С1 и С2 семена от пшеница.
 • Предлага семена, технологии за производство на соя за зърно, семена и зелен фураж, кликнете тук. Технологични решения за преработка и използване на соята за храна на животните и човека кликнете тук

В Опитна станция по соята са създадени:
 • 12 български (non GMO) сорта соя;
 • 12 технологии за производство на соя за зърно, семена и зелен фураж;
 • 2 технологии за производство на бактериалния препарат Нитрагин за соя, фасул и леща;
 • 3 технологии за преработка и използване на соята за храна на човека и фураж на животните.
Със съдействието на ОСС – Павликени, Н??МХ – филиал Плевен през 2011 г. монтира автоматична метеорологична станция /фермерски тип/ американско производство - DAVIS, която измерва, предава дигитално и записва данните за температурите на въздуха, за относителната влажност на въздуха, атмосферното налягане, валежите, скоростта на вятъра, почвената влага и температура до 100 см дълбочина и др. Тези данни се записват в компютър на всеки 15 минути и могат да се ползват в услуга на земеделските производители от района. Кликнете тук:192.168.0.2

____________________________008.jpg____________________________011.jpg
 


Historical development of scientific institution in Pavlikeni

 
 • Agricultural experimental field - 1925-1941
 • Agricultural experimental station - 1941-1975
 • Soybean experimental station - 1975-1978
 • Institute of soybean -1978-2000
 • Institute of forage crops -Pleven, branch Pavlikeni -2001-2008
 • Soybean experimental station -2008

 
 
© ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО СОЯТА - ПАВЛИКЕНИ, SOYBEAN EXPERIMENTAL STATION - PAVLIKENI | Изработка: bgsite.eu
Webdesign auf Usedom and Joomla