Поверителност
 Защита на личните данни на ОП??ТНА СТАНЦ??Я ПО СОЯТА - ПАВЛ??КЕН?? съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).