Поверителност
 Защита на личните данни на ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО СОЯТА - ПАВЛИКЕНИ съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).