google +
 
РЅРѕРІРёРЅР° 4 Печат Е-мейл
 
СОРТОПОДДЪРЖАНЕ НА ФУРАЖЕН ГРАХ
 
Схеми и методи
А.??ндивидуален отбор с едногодишно проследяване качествата на потомствата. Той се извършва в питомника на отбора и в сравнителното изпитване на потомствата с предварително размножение или без такова.
Б. Масов отбор с или без предварително размножение. ??звършва се отбор на необходимия брой изходни растения в питомника на отбора или от други посеви, контролирани от органите на ??АСАС. ??зходните растения се отбират и преценяват по комплекс от показатели, т.е. да са здрави и да отговарят по морфологични признаци на съответния сорт. Семената от одобрените растения се обединяват и с тях се засява предбазов посев. През вегетацията в него се извършва неколкократно строг негативен отбор.
1. Питомник на отбора
Отборът на изходните растения се извършва в питомник на отбора, ако липсва такъв отбора се извършва в предбазови посеви или посев на селекционера. Отборът се извършава от селекционера на сорта или специалиста по семепроизводство през целия вегетационен период, включително до пълна зрялост по посочените показатели за различимост. Одобрените растения се отскубват, а семената от всяко растение се поставят в индивидуален плик и се написват данните – сорт, реколтна година. От семената на всяко растение се засява по един или няколко реда за сравнитнелно изпитване на потомствата – С??П.
2. Сравнително изпитване на потомствата
Потомствата се засяват в лехи широки 3 до 5 метра и пътеки между лехите 1м. Семената от всяко отбрано елитно растение се засяват в редове при междуредово разстояние 50 cm и вътрередово 10 cm. На всеки 10 потомства се засява 1 ред стандарт със семена от предбазовия посев, от последната реколтна година на същия сорт. Номерирането на колчетата се извършва само на стандартите.
Оценките на потомствата за всеки сорт се правят по отделните признаци в най-подходящото време за всеки признак за различимост. Първата преценка се извършва по време на цъфтежа по морфологичните признаци на растенията и здравното им състояние. В семепроизводните посеви се извежда борба срещу граховия зърнояд и други неприятели. През вегетацията по време на цъфтежа се провеждат 2-3 третирания срещу възрастните насекоми преди снасянето на яйцата с нуреле дурсбан 50 ml/da и други препарати. Във фаза пълна зрялост се прави окончателната преценка и се маркират типичните и хомогенни потомства, а също така и окомерна оценка за здравното им състояние. Прибирането на маркираните потомства става индивидуално след което се овършеят и почистят. Отстраняват се всички дребни, неизхранени и повредени семена, след което се обединяват за засяване на предбазов посев.
 
 
3. Семепроизводство на предбазови и базови семена
Сеитбата се извършва механизирано с много добре регулирани сеялки, гарантиращи еднаква дълбочина и равномерно изсяване на семената в реда. Гъстотата на посева и останалите агротехнически мероприятия се извършват съгласно изискванията посочени в технологията за производство на фуражен грах. Посевите трябва да се поддържат задължително чисти от плевели, чрез прилагане на: подходящи хербициди, а при необходимост – и ръчно плевене, а също така се извежда и борба с граховия зърнояд. През вегетационния период в ПО и С??П се отстраняват вирусно болните растения.
На семепроизводните посеви се извършва двукратно сортово и видово почистване и апробация - по време на масов цъфтеж и по време на узряване, преди прибиране на граха. Прибирането се извършва разделно, когато 70-75% от бобовете са пожълтели или директно, когато 75-80% от бобовете са узрели при влага на семената не по-висока от 13%. Вършачния апарат и хедера на комбайна трябва да са много добре регулирани, с цел минимално нараняване и начупване на семената. Върху режещият апарат на комбайните през 3-4 палеца задължително се поставят стъблоповдигачи. Веднага след прибирането зърното се почиства от грубите примеси и се изсушава при необходимост до стандартна влажност 13%.
След вършитбата за унищожаване ларвите и възрастните форми на граховия зърнояд се извършва обгазяване с делиция 2-3 опаковки на 1тон в продължение на 48 часа.
 
 
 
 
Литература
 
1. ??нструкция за производство на суперелитни и елитни семена и посадъчен материал от полски, зеленчукови и трайни култури. 1982. София, НАПС.
2. Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни – Д.В. бр. 84/96 г., изм. Бр. 27/98, бр. 81/99, бр.86/2000, бр.
3. Закон за посевния и посадъчния материал Обн. ДВ. бр.20 от 4 Март 2003г., изм. ДВ. бр.27от 29 Март 2005г., изм. ДВ. бр.30от 11 Април 2006г., изм. ДВ.
4. Наредба № 100 от 29.08.2006 г. за търговия на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури. Д.В. брой 77, 2006 изм.ДВ 11/2007.
5. Наредба № 99 от 18.08.2006 г. за производство и търговия на семена от фуражни култури. Д.В. брой 77, 17.09.2006 г.
6. Наредба №8 от 20.03.2007 за процедурите по сертификация Д.В. бр.29.
7. Технология за производство на соя. 2008. НЦАН.
<< Първа < Предишна 1 2 3 Следваща > Последна >>

 
© ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО СОЯТА - ПАВЛИКЕНИ, SOYBEAN EXPERIMENTAL STATION - PAVLIKENI | Изработка: bgsite.eu
Webdesign auf Usedom and Joomla